Klassifisering av brannmotstanden til byggevarer, byggverk og delar av byggverk: endringsbestemmelser