Klassifisering, merking og emballering av farlige stoffer : endringsbestemmelser