Kollektive avtaler for enkeltpersonforetak og EUs konkurranselovgivning

Tittel

(Utkast) Retningslinjer om anvendelse av EUs konkurranselovgivning på kollektive avtaler om arbeidsvilkår for enkeltpersonforetak

(Draft) Guidelines on the application of EU competition rules on collective bargaining agreements for self-employed

Siste nytt

Høring med frist 24.2.2022 igangsatt av Kommisjonen 9.12.2021 med pressemelding

Behandlende organ

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens pressemelding 9.12.2021)

Kartelregler: Kommissionen ønsker feedback til udkastet til retningslinjer for kollektive aftaler vedrørende arbejdsvilkår for soloselvstændige

Europa-Kommissionen opfordrer borgere, virksomheder, arbejdsmarkedets parter, den akademiske verden, statslige organer og alle interesserede parter til at kommentere udkastet til retningslinjer for anvendelsen af EU's konkurrencelovgivning på kollektive aftaler vedrørende arbejdsvilkår for soloselvstændige, der leverer tjenesteydelser. Udkastet til retningslinjer er en del af en pakke, der også omfatter et forslag til direktiv om forbedring af arbejdsvilkårene for platformsarbejde og en meddelelse om udnyttelse af alle digitaliseringens fordele for fremtidens arbejde.

Margrethe Vestager, ledende næstformand med ansvar for et Europa klar til den digitale tidsalder og ansvarlig for konkurrencepolitikken, udtaler: "Digitaliseringen påvirker ikke blot virksomhedernes forretningsførelse, den påvirker også den måde, folk arbejder på. Det har skabt muligheder, men også udfordringer for nogle mennesker. Selv uden for platformsøkonomien kæmper nogle soloselvstændige for at få indflydelse på deres arbejdsvilkår. Vi foretager en høring om retningslinjer, der skal skabe retssikkerhed ved at præcisere, hvornår konkurrencelovgivningen ikke står i vejen for disse borgeres bestræbelser på sammen at forhandle sig til bedre vilkår".

Kollektive aftaler er et vigtigt redskab til at forbedre arbejdsvilkår. Selvstændige betragtes imidlertid i princippet som "virksomheder" og risikerer at overtræde artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF), hvis de kollektivt forhandler deres takster og andre forretningsmæssige vilkår. Derfor er selvstændige ofte usikre på, om de må forhandle overenskomster sammen.

Kommissionen foretager en høring om et udkast til retningslinjer, og disse retningslinjer præciserer, hvornår konkurrencelovgivningen ikke er til hinder for kollektive aftaler til forbedring af arbejdsvilkårene for visse selvstændige, dvs. personer, der arbejder helt på egen hånd og ikke har andre ansat. På grundlag af eksisterende retspraksis beskriver udkastet til retningslinjer først omstændigheder, hvor soloselvstændige er sammenlignelige med arbejdstagere og derfor ikke er omfattet af artikel 101 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF).

Derefter præciserer udkastet til retningslinjer, at visse aftaler ikke udløser en reaktion fra Kommissionen på grundlag af artikel 101 i TEUF. Dette gælder f.eks., når soloselvstændige har vanskeligt ved at få indflydelse på deres arbejdsvilkår, fordi de befinder sig i en svag forhandlingsposition. Arbejdsmarkedernes udvikling, både i online- og offline-verdenen, har betydet, at nogle selvstændige har ikke den uafhængighed, der normalt følger med status som selvstændig. Som følge heraf kan nogle af dem få problemer med at forbedre deres situation og opleve, at deres arbejdsvilkår forringes, bl.a. i form af lavere indkomst.

Udkastet til retningslinjer omfatter en bred vifte af soloselvstændige: Personer, der er økonomisk afhængige eller arbejder side om side med andre arbejdstagere i online- og offlineverdenen, personer, der arbejder via platforme, eller personer, der forhandler deres arbejdsvilkår med modparter af en vis økonomisk styrke, eller som deltager i kollektive overenskomster i overensstemmelse med ophavsretsdirektivet og national arbejdsret.

Udkastet til retningslinjer er knyttet til det forslag, der blev offentliggjort i dag, om at forbedre arbejdsvilkårene for platformsarbejde og samtidig støtte den bæredygtige vækst af digitale arbejdsplatforme i Den Europæiske Union. I dag kommer der således både et forslag til direktiv og en meddelelse om forbedring af arbejdsvilkårene inden for platformsarbejde fra Kommissionen, men anvendelsesområdet for udkastet til retningslinjer er ikke begrænset til onlineplatformsøkonomien.

De næste skridt

Interesserede parter kan fremsætte deres bemærkninger indtil den 24. februar 2022. Kommissionen vil derefter vurdere interessenternes input med henblik på at offentliggøre den endelige udgave af retningslinjerne i andet kvartal af 2022. Rapporten om konsekvensanalysen vil blive offentliggjort sammen med den endelige udgave af retningslinjerne. De endelige retningslinjer vil være bindende for Kommissionen i dens efterfølgende fortolkning og håndhævelse af EU's konkurrenceregler.

Les hele pressemeldingen her

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Nærings- og fiskeridepartementet