Kollektive avtaler for enkeltpersonforetak og EUs konkurranselovgivning

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om anvendelse av EUs konkurranselovgivning på kollektive avtaler for enkeltpersonforetak i henhold til EUs konkurranselovgivning

(In preparation) Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council on the application of EU competition rules on collective bargaining agreements for self-employed

Siste nytt

Høring om initiativ for planlagt forordning igangsatt av Kommisjonen 5.3.2021 med frist 28.5.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høringsnettside av 5.3.2021 )

Collective bargaining agreements for self-employed – scope of application EU competition rules

Om denne høring

Feedbackperiode: 05 marts 2021 - 28 maj 2021 (midnat, dansk tid)

Målgruppe

En række forskellige berørte parter forventes at have værdifulde oplysninger og en interesse i konsekvensanalysen, f.eks. følgende: i) selvstændige erhvervsdrivende, ii) virksomheder, inklusive små og mellemstore virksomheder og sammenslutninger af virksomheder, iii) fagforeninger og arbejdsgiverorganisationer, iv) nationale konkurrencemyndigheder og statslige organer, v) forbrugere, vi) akademikere med fokus på konkurrence- og/eller arbejdsret og vii) juridiske og økonomiske rådgivere.

Hvorfor en høring

Europa-Kommissionen har lanceret et initiativ, der skal sikre, at EU's konkurrencelovgivning ikke står i vejen for kollektive aftaler, der har til formål at forbedre arbejdsvilkårene for selvstændige enkeltmandsfirmaer (dvs. selvstændige uden ansatte), og samtidig garantere, at forbrugere og små og mellemstore virksomheder fortsat kan drage fordel af konkurrencedygtige priser og innovative forretningsmodeller, også i den digitale økonomi. Initiativet vil søge at nå dette mål ved at præcisere, at EU's konkurrencelovgivning finder anvendelse, når selvstændige enkeltmandsfirmaer fører forhandlinger om kollektive aftaler. Kommissionen vil iværksætte en åben offentlig høring for at indhente synspunkter fra de berørte parter om de forskellige politiske valgmuligheder inden for rammerne af Kommissionens initiativ og deres sandsynlige effekt. Målet er at sikre, at offentlighedens og de berørte parters synspunkter afspejles ordentligt i konsekvensanalysen, og sikre gennemsigtighed og ansvarlighed i konsekvensanalyseprocessen.