Kollektive investeringsfond (UCITS): endringsbestemmelser om informasjonstilgang