Kollektive investeringsfond (UCITS): gjennomføringsregler for utlevering av investorinformasjon og prospekter