Kommisjonens kompetanse til å vedta gruppeunntak for statsstøtte: endringsbestemmelser