Konjunkturstatistikk med hensyn til definisjonen av industrihovedgrupper