Konjunkturstatistikkforordningen: endringsbestemmelser (2005)