Konjunkturstatistikkforordningen: endringsbestemmelser (2006)