Konjunkturstatistikkforordningen: endringsbestemmelser (2009)