Konkurranseregler: fritak fra kravet om forhåndtillatelse ved konsentrasjon