Kontroll av arsen i matvarer

Tittel

Kommisjonsrekommandasjon (EU) 2015/1381 av 10. august 2015 om overvåkning av arsen i næringsmidler

Commission Recommendation (EU) 2015/1381 of 10 August 2015 on the monitoring of arsenic in food

Siste nytt

Kommisjonsrekommandasjon publisert i EU-tidende 12.8.2015

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsrekommandasjonen, dansk utgave)

(1) Arsen forekommer naturligt i miljøet og findes i jord, grundvand og planter. Arsen findes i en lang række arsenforbindelser. Arsen findes i vand og jord. Arsen absorberes af alle planter og dyr.

(2) De væsentligste skadelige virkninger, der er rapporteret hos mennesker i forbindelse med indtag over længere tid af uorganisk arsen, er hudlæsioner, cancer, udviklingstoksicitet, neurotoksicitet, hjerte-kar-sygdomme, abnorm glukosemetabolisme og diabetes.

(3) Europa-Kommissionen bad Den Europæiske Fødevaresikkerhedsautoritet (EFSA) udarbejde en videnskabelig udtalelse om risiciene for menneskers sundhed i forbindelse med forekomsten af arsen i fødevarer (inkl. drikkevand).

(4) EFSA anbefalede i udtalelsen, at der skulle fremskaffes oplysninger om speciering for forskellige fødevarer til støtte for en vurdering af eksponeringen via kosten for at forbedre risikovurderingen af uorganisk arsen

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
10.08.2015
Anvendelsesdato i EU
02.09.2015

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet