Kontroll med animalske produkter: gjennomføringsbestemmelser