Kontroll med animalske produkter: unntaksbestemmelse for sjøsnegler