Kontroll med produkter av animalsk opprinnelse: endringer til gjennomføringsbestemmelsene