Kontrollforordningen: endringer til gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller