Kontrollforordningen for næringsmidler og fôr: endringsbestemmelser om EUs referanselaboratorier