Kontrollforordningen for næringsmidler, fôr- og såvarer og dyrehelse: endringer til gjennomføringsbestemmelser om årsrapporter

Tittel

(Under forberedelse) Kommisjonens gjennomføringsforordning om endring av gjennomføringsforordning (EU) 2019/723 med hensyn til informasjon og opplysninger om økologisk produksjon og merking av økologiske produkter som skal sendes inn med bruk av standardmalen

(In preparation) Commission Implementing Regulation amending Implementing Regulation (EU) 2019/723 as regards the information and data on organic production and labelling of organic products to be submitted by means of the standard model form

Siste nytt

Utkast til forordning lagt fram av Kommisjonen 12.5.2021 med tilbakemeldingsfrist 9.6.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens initiativ av 12.5.2021)

Økologiske produkter — årlig rapportering om kontrol og mærkning

Senest den 31. august hvert år skal EU-landene indsende en årsrapport til Kommissionen om resultatet af den officielle kontrol, de har foretaget det foregående år, i overensstemmelse med EU's regler på forskellige områder.

Et af disse områder er økologisk produktion. Dette initiativ ændrer de data og oplysninger, der skal indgå i den del af rapporten (en standardformular), der vedrører produktion og mærkning af økologiske produkter.

Udkast til retsakt

Feedbackperiode: 12 maj 2021 - 09 juni 2021 (midnat, dansk tid)

Udkast til gennemførelsesforordning - Ares(2021)3185748

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
Dokument (forberedende)
Dato
12.05.2021

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet