Kontrollforordningen: gjennomføringsbestemmelser om hyppighet av visse kontroller