Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringer av forordningene 1408/71 og 547/72