Koordinering av offentlige trygdeordninger: endringsbestemmelser