Koordinering av trygdeordninger: midlertidige praktiske ordninger for samarbeid og utveksling av opplysninger