Kortidsstatistikk og endringer som følge av revisjon av statistiske klassifikasjoner