Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser for sinkoksid i ikke-nanoform