Kosmetikkforordningen: endringsbestemmelser om dietylenglykol-monoetyleter (DEGEE)