Kosttilskuddsdirektivet

Tittel

Europaparlaments- og rådsdirektiv 2002/46/EF av 10. juni 2002 om tilnærming av medlemsstatenes lovgivning om kosttilskudd

Directive 2002/46/EC of the European Parliament and of the Council of 10 June 2002 on the approximation of the laws of the Member States relating to food supplements

Siste nytt

Forslag til fortolkningsdom lagt fram av EU-domstolens generaladvokat 15.12.2016

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra departementets EØS-notat, sist oppdatert 23.11.2009)

Sammendrag av innhold
I henhold til direktiv 2002/46/EF om kosttilskudd (gjennomført i norsk regelverk ved forskrift 20. mai 2004 nr. 755 om kosttilskudd), artikkel 5, skal det fastsettes maksimums- og minimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd.

Ved fastsettelsen av maksimumsgrenser skal følgende kriterier legges til grunn; øvre trygge grenser (UL), inntak fra kosten og referanseinntaket for populasjonen. EFSA/SCF har vurdert alle vitaminene og mineralene som er angitt i forordningens vedlegg 1, og har i tillegg vurdert nikkel, tinn, bor, vanadium og silisium.

Vurdering
Felles maksimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskudd skal fastsettes på grunnlag av risikovurdering og inntaket fra kosten, og kan tenkes å bli høyere enn de eksisterende i Norge. Norge praktiserer et høyt beskyttelsesnivå for tilsetning av vitaminer og mineraler til kosttilskudd og mat, og vil jobbe for et akseptabelt beskyttelsesnivå i det nye regelverket.

Status
Maks. og min. grenser for kosttilskudd utarbeides parallelt med maks.grenser for innhold av vitaminer og mineraler i mat. Forslag til direktiv som fastsetter maksimumsgrenser for innhold av vitaminer og mineraler i kosttilskudd skal foreligge samtidig med forordningen som setter grenser for innhold i mat, dvs. innen 19. januar 2009.

Kommisjonen sendte i juni 2006 et diskusjonsnotat om fastsetting av maksimums- og minimumsgrenser for vitaminer og mineraler i næringsmidler, på åpen høring. Mattilsynet sendte innspill til dette basert på en uttalelse fra Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) (se vedlagt lenke).

Det er etablert en arbeidsgruppe i EU-kommisjonen (EU-kommisjonens arbeidsgruppe for kosttilskudd og tilsetning av vitaminer og mineraler og visse andre stoffer til mat) som arbeider med å utarbeide forslag til direktiv om maksimums- og minimumsgrenser for vitaminer og mineraler i kosttilskudd.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
10.06.2002
Gjennomføringsfrist i EU
31.07.2003
Anvendelsesdato i EU
01.08.2003
Siste saker i EU-domstolen

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 30, 8.6.2006, p. 489-495
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
19.03.2004
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
20.03.2004
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
20.03.2004

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Helse- og omsorgsdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
20.05.2004
Anvendes fra i Norge
28.05.2004
Annen informasjon

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32002L0046
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro