Krav og administrative prosedyrer for flyplasser: endringsbestemmelser om klassifisering av rullebaner