Krav til åpenhet med hensyn til opplysninger om utstedere av verdipapirer