Krav til bruk av aluminiumoksid til rensing av fluorid i drikkevann