Krav til bruk av et biciocid som frastøtende middel eller lokkestoff