Krav til bruk på vei av mobile maskiner

Tittel

(Under forberedelse) Forslag til europaparlaments- og rådsforordning om krav til bruk på vei av mobile maskiner

(In preparation) Proposal for a European Parliament and a Council Regulation on road circulation requirements for mobile machinery

Siste nytt

Høring igangsatt av Kommisjonen 10.11.2020 med frist 2.2.2021

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra Kommisjonens høringsnettside av 10.11.2020)

Road circulation requirements for mobile machinery

Om denne høring

Feedbackperiode: 10 november 2020 - 02 februar 2021 (midnat, dansk tid)

Målgruppe
Alle borgere og organisationer er velkomne til at bidrage til denne høring. Kommissionen ønsker at indhente input fra en bred vifte af interessenter, lige fra nationale og regionale myndigheder til virksomheder og erhvervsorganisationer, ikkestatslige organisationer og civilsamfundsorganisationer til forsknings- og innovationsorganisationer samt privatpersoner. Ifølge Kommissionens erfaringer er de interessentgrupper, der er interesserede i initiativet, offentlige myndigheder, tekniske tjenester og/eller bemyndigede organer, fabrikanter, importører og leverandører af mobile maskiner (herunder små og mellemstore virksomheder) og deres brancheorganisationer samt brugere af mobile maskiner og trafikanter.

Hvorfor en høring?

Europa-Kommissionen overvejer muligheden for at udarbejde et forslag til harmonisering af de tekniske sikkerhedskrav for færdsel på vej af selvkørende og trukne mobile ikke-vejgående maskiner. Ikkevejgående maskiner kører af og til på offentlig vej. Mange aspekter af mobile maskiner er harmoniseret på EU-plan, men sikkerhedskravene til kørsel på vej er ikke harmoniseret. På nuværende tidspunkt skal fabrikanterne følge de nationale tekniske sikkerhedskrav og godkendelsesprocedurer, som er forskellige fra land til land. Formålet med denne høring er at indsamle feedback fra alle interesserede parter om den nuværende situation og potentielle virkninger af de politiske løsningsmodeller. Interesserede parter høres a) for at indsamle synspunkter om interessen for og nyttigheden af at harmonisere de tekniske krav til kørsel på vej med selvkørende og trukne mobile maskiner, b) for at tilvejebringe eventuelle faktuelle oplysninger samt data og viden, som kan være relevante for dette initiativ. Resultaterne af denne høring vil give værdifulde input til Kommissionens konsekvensanalyse med at harmonisere de tekniske krav til kørsel på vej med mobile maskiner.

Nøkkelinformasjon

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Samferdselsdepartementet