Krav til datalink-kommunikasjon i det europeiske luftrommet: endringsbestemmelser