Krav til gelatin, collagen og høyraffinerte produkter av animalsk opprinnelse til konsum