Krav til hester, sauer og geiter ved donorhandel med sæd, egg og embryoer