Krav til import av kjøtt av oppdrettede strutsefugler til konsum fra Israel og Sør-Afrika