Krav til merking og bruk av flasker som målebeholdere