Krav til miljøvennlig design av husholdningsoppvaskmaskiner