Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsapparater og kontorutstyr med hensyn til strømforbruk i standby og av-tilstand