Krav til miljøvennlig utforming av husholdningsoppvaskmaskiner: harmoniserte standarder