Krav til miljøvennlig utforming av vifter drevet av elektromotorer (forslag 2023)