Krav til registrering av produsenter av batterier og akkumulatorer