Kriterier for bruk av EUs miljømerke til vaskemidler