Kriterier for EUs miljømerke for gulvbelegninger av tre

Tittel

Kommisjonsvedtak 2010/18/EF av 26. november 2009 om etablering av miljøkriterier for tildeling av Fellesskapets miljømerke til gulvbelegninger av tre

Commission Decision 2010/18/EC of 26 November 2009 on establishing the ecological criteria for the award of the Community Ecolabel for wooden floor coverings

Siste nytt

EØS-komitevedtak 10.11.2010

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) Forordning (EF) nr. 1980/2000 foreskriver, at der for hver produktgruppe fastsættes specifikke miljømærkekriterier på grundlag af kriterier udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

(2) Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde i fire år efter meddelelsen af denne beslutning.

(3) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
26.11.2009
Anvendelsesdato i EU
02.02.2010
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 49, 27.8.2015, p. 401-411
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
10.11.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
11.11.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
11.11.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010D0018
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro