Kriterier for EUs miljømerke for TV-apparater

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/300/EF av 12. mars 2009 om oppstilling av reviderte miljøkriterier for tildeling av Fellesskapets miljømerke for TV-apparater

Commission Decision 2009/300/EC of 12 March 2009 establishing the revised ecological criteria for the award of the Community Eco-label to televisions

Siste nytt

EØS-komitevedtak 1.4.2011

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I forordning (EF) nr. 1980/2000 fastsættes det, at Fællesskabets miljømærke kan tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold.

(2) Forordning (EF) nr. 1980/2000 foreskriver, at der for hver produktgruppe fastsættes specifikke miljømærkekriterier på grundlag af kriterier udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

(3) Den foreskriver endvidere, at miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til kriterierne, skal gennemgås i god tid inden udløbet af gyldighedsperioden for de kriterier, der er specificeret for hver produktgruppe.

(4) Der er i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 foretaget en gennemgang af miljøkriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 2002/255/EF af 25. marts 2002 om tildeling af Fællesskabets miljømærke til tv-apparater.

(5) På baggrund af gennemgangen er det hensigtsmæssigt at tage hensyn til den videnskabelige udvikling og udviklingen på markedet ved at fastsætte nye miljøkriterier.

(6) Det er desuden hensigtsmæssigt at ændre definitionen af produktgruppen i nævnte beslutning for at tage hensyn til den nye teknologi.

(7) Af hensyn til klarheden bør beslutning 2002/255/EF ophæves. Eftersom gyldighedsperioden fastsat i den pågældende beslutning er blevet forlænget indtil den 31. oktober 2009, bør den erstattes fra den 1. november 2009.

(8) Miljøkriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til disse kriterier, bør være gældende indtil den 31. oktober 2013.

(9) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også om rettsakten er i kraft
Dato
12.03.2009
Anvendelsesdato i EU
01.11.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 58, 24.9.2015, p. 433-438
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
01.04.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
02.04.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
02.04.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0300
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro