Kriterier for klassifisering av anlegg for behandling av avfall fra utvinningsindustrien