Kriterier for søkere av jernbaneinfrastrukturkapasitet