Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til innendørs renholdstjenester