Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til maling og lakk: endringsbestemmelser