Kriterier for tildeling av EUs miljømerke til tekstilprodukter

Tittel

Kommisjonsvedtak 2009/567/EF av 9. juli 2009 om etablering av miljøkriterier for tildeling av Fellesskapets miljømerke til tekstilprodukter

Commission Decision 2009/567/EC of 9 July 2009 establishing the ecological criteria for the award of the Community Ecolabel for textile products

Siste nytt

EØS-komitevedtak 2.7.2010

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

BAKGRUNN (fra kommisjonsvedtaket, dansk utgave)

(1) I forordning (EF) nr. 1980/2000 fastsættes det, at Fællesskabets miljømærke kan tildeles et produkt, som besidder egenskaber, der giver det mulighed for i væsentlig grad at bidrage til forbedringer i forbindelse med vigtige miljøforhold.

(2) Forordning (EF) nr. 1980/2000 foreskriver, at der for hver produktgruppe fastsættes specifikke miljømærkekriterier på grundlag af kriterier udarbejdet af Den Europæiske Unions Miljømærkenævn.

(3) Den foreskriver endvidere, at miljømærkekriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er knyttet til kriterierne, skal gennemgås i god tid inden udløbet af gyldighedsperioden for de kriterier, der er specificeret for hver produktgruppe.

(4) Der er i henhold til forordning (EF) nr. 1980/2000 foretaget en gennemgang af miljøkriterierne og de krav til vurdering og verifikation, der er fastsat i Kommissionens beslutning 1999/178/EF af 17. februar 1999 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tekstilprodukter, som ændret ved Kommissionens beslutning 2002/371/EF af 15. maj 2002 om opstilling af miljøkriterier for tildeling af Fællesskabets miljømærke til tekstilprodukter. Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation er højst gyldige til den 31. december 2009.

(5) På baggrund af gennemgangen bør definitionen af produktgruppen ændres, og der bør fastsættes nye miljøkriterier, idet der tages hensyn til den videnskabelige udvikling og udviklingen på markedet.

(6) Miljøkriterierne og de tilhørende krav til vurdering og verifikation bør gælde i fire år efter vedtagelsen af denne beslutning.

(7) Beslutning 1999/178/EF bør derfor erstattes.

(8) Der bør gælde en overgangsperiode for producenter, hvis produkter har fået tildelt miljømærket for tekstilprodukter på grundlag af kriterierne i beslutning
1999/178/EF, så de får tilstrækkelig tid til at tilpasse deres produkter i overensstemmelse med de reviderede kriterier og krav. Producenterne bør også kunne vælge at indgive ansøgninger enten på grundlag af kriterierne i beslutning 1999/178/EF eller på grundlag af kriterierne i nærværende beslutning, indtil førstnævnte beslutning ophører med at være gyldig.

(9) Foranstaltningerne i denne beslutning er i overensstemmelse med udtalelse fra det udvalg, der er nedsat ved artikel 17 i forordning (EF) nr. 1980/2000.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr): viser også lenke til konsolidert versjon og om rettsakten er i kraft
Dato
09.07.2009
Anvendelsesdato i EU
18.08.2009

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 36, 25.6.2015, p. 174-190
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
02.07.2010
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
03.07.2010
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
03.07.2010

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Klima- og miljødepartementet
Anvendes fra i Norge
03.07.2010

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32009D0567
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro