Kvalitetskriterier og -rapportering for statistikk over betalingsbalanse: endringsbestemmelser

Tittel

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1227/2010 av 20. desember 2010 om endring av forordning (EF) nr. 1055/2008 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EF) nr. 184/2005 med hensyn til kvalitetskriterier og kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalansestatistikk

Commission Regulation (EU) No 1227/2010 of 20 December 2010 amending Regulation (EC) No 1055/2008 implementing Regulation (EC) No 184/2005 of the European Parliament and of the Council, as regards quality criteria and quality reporting for balance of payments statistics

Siste nytt

Norsk forskrift kunngjort 12.7.2013

Behandlende organ


 
 

Nærmere omtale

(1) Forordning (EF) nr. 184/2005 fastlægger en fælles ramme for systematisk udarbejdelse af fællesskabsstatistikker over betalingsbalance, international handel med tjenester og udenlandske direkte investeringer.

(2) Ved Kommissionens forordning (EF) nr. 1055/2008 er der fastsat fælles kvalitetskriterier og bestemmelser om hyppigheden af kvalitetsrapporter vedrørende betalingsbalancestatistik.

(3) Det er nødvendigt at tilpasse de fælles kvalitetskriterier og hyppigheden af kvalitetsrapporterne vedrørende betalingsbalancestatistik for at tage højde for de kvalitetskriterier, der er fastsat i artikel 12, stk. 1, i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 223/2009 om europæiske statistikker.

(4) Forordning (EF) nr. 1055/2008 bør derfor ændres i overensstemmelse hermed.

(5) Foranstaltningerne i denne forordning er i overensstemmelse med udtalelse fra Betalingsbalanceudvalget.

Nøkkelinformasjon

EUeu-flagg
EU-vedtak (CELEX-nr)
Dato
20.12.2010
Anvendelsesdato i EU
10.01.2011
Hjemmel eller endrer

EØSEFTA/EØS-flagg
Rettsakten på norsk
EEA Suppl. No 64, 22.10.2015, p. 355-356
EØS-prosessen
Saksområde
Vedtatt i EØS-komiteen
20.05.2011
EØS- komitebeslutning
EØS-beslutningens ikrafttredelse
21.05.2011
Frist for implementering (anvendelse) i EØS
21.05.2011

Norgenorge-flagg
Ansvarlig departement
Finansdepartementet
Gjennomføring i norsk rett
Dato
04.07.2013
Anvendes fra i Norge
04.07.2013

Lovdata ProLovdata
Rettsakten i Lovdata Pro 32010R1227
Har du ikke abonnement? Les mer om Lovdata Pro